กรรมการดำเนินงานภูมิภาค

ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ประธานภาคเหนือ
ศจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม
ประธานภาคกลาง
ศจ. สุทัศน์ ภัทรเมษสิยาห์กุล
ประธานภาคอีสาน
ศจ.บุญธรรม จอมแพง
ประธานภาคตะวันออก
ศจ. ออมศิลป์ เปสลสกุล
ประธานภาคกรุงเทพและปริมณฑล
ศจ. ธิคุณ ภาพเสน่ห์
ประธานภาคใต้
Slider