กรรมการดำเนินงานภูมิภาค

ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ประธานภาคเหนือ
ศจ.สิทธิชัย ว่องวีระยุทธ์
ประธานภาคกลาง
ศจ. สุทัศน์ ภัทรเมษสิยาห์กุล
ประธานภาคอีสาน
ศจ.บุญธรรม จอมแพง
ประธานภาคตะวันออก
ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์
ประธานภาคกรุงเทพและปริมณฑล
ศจ. ธิคุณ ภาพเสน่ห์
ประธานภาคใต้
Slider