ชุดศาสนาจารย์/ศิษยาภิบาล

ชุดศาสนาจารย์ 

 

ชุดศิษยาภิบาล

 

ราคาชุดละ 4,400 บาท (ยังไม่รวมสายสโตร์ฯ)

สายสโตร์ สคท. ราคา เส้นละ 2,000 บาท ใช้สำหรับ คล้องคอชุดศาสนาจารย์  1 เส้น มี 2 หน้าใช้สีตามเทศกาล (พื้นแดง โลโก้ขาว และ พื้นขาว โลโก้แดง) ความยาวตามความสูงของผู้คล้องสาย มี 160,170 และ 180 ซม.  

พิเศษ ! (สั่งรวมกัน 10 เส้นขึ้นไป ราคา เส้นละ 1,800 บาท)

สั่งซื้อ !! ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งทาง Line จันทนา 082 – 9676984