ชุดศาสนาจารย์/ศิษยาภิบาล

ชุดศาสนาจารย์ 

 

ชุดศิษยาภิบาล

 

สาย สโตร์ สคท. ใช้สำหรับ คล้องคอชุดศาสนาจารย์  1 เส้น มี 2 หน้าใช้สีตามเทศกาล (พื้นแดง โลโก้ขาว และ พื้นขาว โลโก้แดง)ความยาวตามความสูงของผู้คล้องสาย มี 160,170 และ 180 ซม. ราคา เส้นละ 2,000 บาท พิเศษ ! สั่งรวมกัน 10 เส้นขึ้นไป ราคา เส้นละ 1,800 บาท