ถวายเพื่อผู้รับใช้ ช่วง Covid-19

เรียน สมาชิก สคท.
กปท. และ สคท. 🤝 ร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือ ศิษยาภิบาล และ คริสตจักร รายละเอียดจดหมายตามรูปเลยค่ะ👇👇[หมายเหตุ เฉพาะคริสตจักรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น]
และ สามารถถวายเงิน หรือสิ่งของ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าเพื่อช่วยเหลือคริสตจักรไทยด้วยกัน
ขอพระเจ้าอวยพร

สำหรับศบ. และ คจ. ที่ได้รับผลกระทบ สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจตามลิ้งนี้ได้เลยค่ะ
https://forms.gle/wVab6nHKs6pFbbiF7