ไม่ยอมรับคำสอน

เรียน สมาชิก สหกิจคริสเตียนฯ
ขอแจ้งให้ทราบ เรื่อง ไม่ยอมรับคำสอนของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทฤทธิ์ รายละเอียดตามจดหมายข้างล่างค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานสหกิจคริสเตียนฯ