Get Adobe Flash player
เกิดความปรองดองใน สคท แล้ว
การประชุมมิชชันนารี
งานประชุมใหญ่วิสามัญ สคท.
การชำระค่าบำรุงประจำปี
การประชุมใหญ่ วิสามัญ สคท. ปี 2012
มอบโล่เกียรติคุณพลเมืองดี
สรุปการออกหน่วยแพทย์
พิธีไว้อาลัย เชาวฤทธิ์ กุสาวดี
มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ
ร่วมงานพิธีทางศาสนามหามงคล
คริสตมาส 2011 และขอบคุณอาสาสมัครช่วยงานน้ำท่วม
รายงานการออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สรุปการเดินทางไปแจกสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยครั้งที่ 2
การช่วยเหลือเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2011
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบางพลัด
แจ้งมายังสมาชิก สคท.
รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ
รายงานการออกไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
สคท.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้นำคริสต์เข้าพบท่านอธิบดีคนใหม่19-10-11
การประชุม Neighbors Congress
จดหมายจากกรรมการอำนวยการ สคท.
อาสาสมัครคริสเตียนเพื่อสังคมช่วยนครสวรรค์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นครสวรรค์ สิงห์บุรี
อำลาอาลัย อธิบดีสด แดงเอียด
จดหมายเชิญร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญ
ใบรับรองประธาน จากกรมการศาสนา
ประกาศสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (เว็บไซด์)
แสดงความยินดี วันศาสนูปถัมภ์
งานรวมพลังทางศาสนา
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ สคท. 22 สิงหาคม 2011
ประกาศจากสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย