Get Adobe Flash player

คริสตชนสมุทรสงครามร่วมถวายพระพรวันแม่

ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ (ศบ.ใจสมานสมุทรสงคราม) ได้นำพสกนิกรคริสเตียนและนำคณะผู้นำคริสตจักรใน จ.สมุทรสงคราม ประกอบด้วย อ.นวลจันทร์ พัฒนจันทร์หอม (ศบ.คจ.ความหวัง/PN) , อ. Samatthaphont Tankanitlert (นิมิตใหม่อัมพวา)  ร่วมน้อมเกล้าถวายอาเศียรวาทราชสดุดีและอธิษฐานขอพระพรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ.ห้องประชุม อบจ.สมุทรสงคราม