Get Adobe Flash player

พิธีการสถาปนาผู้อำนวยการ OMF ประเทศไทย

พิธีการสถาปนาผู้อำนวยการ OMF  ประเทศไทย ศจ.นิรันดร์ และ คุณรุ่งนภา  โคเล่อร์   วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559    ณ โรงแรมเอวาน่า  บางนา