Get Adobe Flash player

5 สังกัด เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 6  มกราคม  2016   ผู้นำและผู้แทนจาก 5 สังกัด เข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ  เครืองาม  ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการให้การต้อนรับผู้นำคริสตชน 5 องค์การ ประกอบด้วย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี , มงซินญอร์ วิษณุ    ธัญญอนันต์,
ซิสเตอร์กฤษดา  สาร์ตพันธ์ ,นางสาววรินทร  เหมะ/ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหาชวโรจน์ , ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ  /สหกิจคริสเตียน แห่งประเทศไทย  ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ , ศจ.อนันต์ ดะนัย /สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย  ศจ.สว่าง โทโน่ , ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี /มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  ศจ. นิรัตติศัย  อ้ายปั๋น , ศจ.นิพิฐพนธ์  พงศ์ทีฆทัศน์ รวม 12 ท่าน เข้าเยี่ยมคำนับและอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ โดย พระคุณเจ้าซิลวีโอ  สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ และอำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับคณะรัฐบาลและประเทศไทย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ อธิษฐานขอพรพระเจ้าให้กับคณะรัฐบาลและประเทศไทย และมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน ท้ายสุดท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้นำข้อความที่ท่านนายกรัฐมนตรีฝากให้กับผู้นำศาสนาคริสต์ ดังนี้ ทุกท่านมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตน บรรดาผู้นำศาสนามาส่งความสุข และอวยพรในครั้งนี้เป็นการนำความชื่นชมยินดีและเป็นพลังใจ ทำให้เห็นความสมานฉันท์ ทำให้รัฐบาลมีพลัง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะทำหน้าที่ได้ต่อไปอย่างดี