Get Adobe Flash player

วันศาสนูปถัมภ์

เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม  2014  ณ   ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12  กระทรวงวัฒนธรรม ศจ.สัมพันธ์  ตั้งชวลิต และ ศจ.ประคอง  โพธิ์ศรีทอง เข้าร่วมงาน พร้อมมอบกระเช้าให้ท่านอธิบดีกรมการศาสนา (นายกฤษศญพงษ์  ศิริ)   เนื่องในงาน "วันศาสนูปถัมภ์"  ประจำปี 2557