Get Adobe Flash player

ค่ายสตรี สคท เขตภาคใต้

ขอขอบคุณ ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม  ที่ได้มาเป็นวิทยากรในค่ายสตรี สคท เขตภาคใต้ "สตรีที่รับการเจิม" วันที่ 22-24 มิ ย  2016 ที่จังหวัดสงขลา ได้รับพระพรมาก