Get Adobe Flash player

ความเคลื่อนไหวต่างๆในภาคอีสาน

ถึง สมาชิก สคท. ทุกท่าน

ความเคลื่อนไหวต่างๆในภาคอีสานช่วงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติม  กรรมการยังไม่มีการประชุมหลังจากจัดการสัมมนาที่ผ่านมา   คงจะเป็นต้นปี  2013 จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง  เพื่อวางแผนในการจัดงานประกาศใหญ่ของสมาชิก สคท.อีสาน และการจัดสัมมนาผู้นำคริสตจักรร่วมกันอีกครั้ง   แต่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ จะมีงานมากเป็นพิเศษของแต่ละพื้นที่เช่นงานเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ   ทุกๆจังหวัดโดยมีสมาพันธ์ประจำจังหวัดได้จัดงานในนามของคริสตชนเทินพระเกียรติองค์ราชันโดยได้รับความร่วมมือกับหน่วงงานราชการ  ซึ่งแต่ละจังหวัดมีความตื่นตัวมาก  ส่วนงานคริสตมาสแต่ละจังหวัดก็จะมีงานประกาศร่วมกันในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยสมาพันธ์คริสตชนจังหวัดนั้นๆ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกันเกือบทุกๆเขต   ทุกๆโซนในภาคอีสาน  เช่นการไปร้องเพลงอวยพรในวันคริสตมาสให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในจังหวัดนั้นๆเป็นต้น

ส่วนแผนงานของปี 2013  ของสคท.อีสาน  เราหวังว่าจะจัดงานประกาศฟื้นฟูร่วมกันและจัดงานฟื้นฟูของสตรี อนุชน ด้วย   ขออธิษฐานเผื่อพันธกิจและแผนงานปี2013 ของกรรมการประสานงานสคท.อีสานด้วย   ขอพระเจ้าอวยพระพร