Get Adobe Flash player

รายงานสถานการณ์ สคท.เขตภาคเหนือ

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางมวลหมู่สมาชิก สคท.เขตภาคเหนือและ คริสตชนในเขตภาคเหนือ เมื่อเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรมาเหนือเรา เราเห็นการทรงนำ การเคลื่อนไหว ในกิจกรรมต่างๆในภาคเหนืออย่างมากมาย ซึ่งพอจะนำเสนอให้พี่น้องได้ชื่นชมยินดีกับเราด้วย