Get Adobe Flash player

การจัดค่ายของสมาชิก สคท องค์กรคริสคจักรชีวิตใหม่

การจัดค่ายของสมาชิก สคท องค์กรคริสคจักรชีวิตใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน หัวข้อ "ต้นกล้าแห่งพระคริสต์" วันที่ 5-7 เมษายน 2014 ณ Fountain Tree Resort

ต้นกล้าแห่งพระคริสต์

สองพันสิบสี่วันที่ห้าเมษายน                                                เราทุกคนพบกันหน้าสดใส

จากองค์กรคริสตจักรชีวิตใหม่                                            ใครเป็นใครทักทายเมื่อเจอกัน

ฟาวน์เท่นทรีค่ายต้นกล้าแห่งพระคริสต์                             เพื่อชีวิตจิตวิญญาณเสริมสร้างสรรค์

พี่และน้องหนุนใจกันและกัน                                                              พระพรนั้นมากมายใจชื่นชม

ให้ชีวิตของเราเป็นเช่นห่านป่า                             และประเมินคุณค่าอย่างเหมาะสม

ไม่มากไปน้อยไปแต่รื่นรมย์                                                                ไม่ขื่นขมเต็มด้วยความยินดี

ของประทานจากพระคุณประทานให้                                 เพื่อรับใช้ไปเป็นพรตามวิถี

แม้ต่างกันแต่ทุกอวัยวะมี                                                      ความสำคัญตามหน้าที่ที่จำเป็น

ลักษณะร่วมของครอบครัวที่เข้มแข็ง                 ส่งเสริมแรงครอบครัวผ่านความทุกข์เข็ญ

ทั้งหกตัวชี้วัดเป็นประเด็น                                                   ตัวอย่างเช่น Commitment อุทิศตน

ความผูกพันมุ่งมั่นทำคุณประโยชน์                                     ขอทรงโปรดให้ทุกคนไม่สับสน

ใช้ชีวิตเสียสละอุทิศตน                                                        ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวเป็นพระพร

ให้มั่นคงเพราะเชื่อฟังด้วยพระคำ                        ไม่เป็นเพียงท่องจำหลักคำสอน

รู้ความหมายอธิบายทุกขั้นตอน                                           แล้วมองย้อนถามตัวเองไม่รอรา

ว่าเราได้ลงมือปฏิบัติจริง                                                      นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ (เอษรา) เทศนา

ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา                                                    โดยพึ่งพาพระคุณและยอมจำนน

หัวข้อการสื่อสารประสานใจ                                               พูดครั้งใดอย่าให้เกิดความสับสน

พูดความจริงด้วยใจรักกับทุกคน                                         หมั่นฝึกฝนสอดคล้องกลมกลืนกัน

เข้าใจง่ายและสามารถตรวจสอบได้                                    มีความไว้วางใจไม่แปรผัน

ไม่เกินจริงไม่ลามปามกันและกัน                                        การพูดนั้นรับผิดชอบทุกประการ

ไม่ว่าเป็นการสื่อสารระดับใด                                              เราใส่ใจอารมณ์ความคิดเห็น

อย่าสันนิษฐานว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็น                                        ใจเย็นๆ สุภาพ และถ่อมใจ

ไม่บังเอิญเราพบกันในวันนี้                                                 พระองค์มีพระพรให้ไม่สงสัย

ถึงเวลาต้องจากกันแม้อาลัย                                                  พบกันใหม่ในค่าย อคช.